Het seizoen 2019/2020

Maandag 2 september 2019

starten de lessen. De lessen lopen door, met uitzondering van de in het reglement/voorwaarden hoofdstuk genoemde vakantiedagen, tot aan de eindejaarsvoorstelling.

Geïnteresseerden

Geïnteresseerden zijn van harte welkom om een proefles te komen doen. Voor een kinderles geldt dat uiteraard ouder/voogd bij de proefles mag blijven kijken.

Kijklessen voor de Kinderlessen

Omwille van het educatieve karakter is het gedurende het dansseizoen niet mogelijk om bij kinderlessen aanwezig te zijn. Een aantal maal per seizoen zijn er kijklessen waarin ouders, voogd en vrienden welkom zijn om te komen kijken.

De laatste les voor de herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie zijn de kijkdagen. Wijzigingen voorbehouden.

Informatiebulletin

Een aantal maal per seizoen wordt u op de hoogte gehouden van belangrijke zaken binnen de dansschool d.m.v. het informatiebulletin.

Eindejaarsvoorstelling

Net als voorgaande jaren zullen we ook dit jaar weer afsluiten met een schoolvoorstelling in theater De Speeldoos in Baarn, uitgevoerd door alle leerlingen van Indigo. We werken met een thema en in de les wordt een choreografie voor deze theaterproductie voorbereid. De voorstellingsdagen worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Generale repetitie op vrijdagmiddag en -avond. De twee shows op zaterdagmiddag en -avond.

Alle leden zijn welkom om aan deze dansproductie deel te nemen. De ervaring leert dat het leuk en leerzaam is om naar een eindresultaat toe te werken. Doen leerlingen mee, dan verplichten zij zich wel om ALLE lessen te volgen tot de show. Worden lessen gemist, dan kan dit betekenen dat hij of zij niet verder kan participeren. Deze regel is van belang voor de medeleerling én waarborgt de vooruitgang in de les. Het moet er uiteindelijk wel goed uitzien, toch!

INDIGO+

INDIGO+ is de nieuwe naam van de uitvoerende groep(en) van dansschool Indigo Jazz. Dit zijn leerlingen die wij vragen om extra voorstellingen te doen, behalve de jaarlijkse eindvoorstelling. In het verleden noemden wij deze groep(en) selectie/showgroepen en later hebben wij dit veranderd in crews. INDIGO+ wordt de verzamelnaam voor alle optredende groepen, dus ook streetdance en breakdance.

Met de “oude” show/selectiegroepen hebben wij o.a. opgetreden bij: Aids Memorial Amsterdam, Bijlmerparktheater Amsterdam, Cultureel Centrum Beverwijk, opening Cruyff Court Soest, Sportgala Soest etc.